Gà Cao Thủ - Hệ thống tài khoản
Coin: 0 - CoinF: 0

Chọn máy chủ đổi:
Loại tiền tệ:
Nhập số Coin cần đổi
Bạn nhận được
Mã xác nhận:

Hướng dẫn sử dụng

1. Chọn máy chủ cần đổi (Cộng Xu nhân vật ở máy chủ mà bạn chọn. Trừ Coin ở webshop)

2. Nhập số lượng Coin cần đổi(tỉ lệ chuyển đổi Coin ra Xu là 1,000 Coin -> 10,000 Xu

3. Nhập mã xác nhận

4. Nhấn vào "Chuyển Đổi" để hoàn tất